Do osudu lze nahlédnout a budoucnost lze předpovídat zrovna tak, jako počasí. Magické slovo OSUD pochází ze slova „fátum“a znamená zosobnění člověka, jeho vlastností a jednání, jež předurčuje jeho život, který ve všem nemůže ovlivnit, neboť je pokládán za svrchovanou moc Boží či jinak řečeno za Sílu, která předurčuje: a) jaký život prožije; b) pohlaví; c) do jaké rodiny se narodí; d) dlouhověkost... Ve skutečnosti je podle výše uvedeného lidem určeno jen velmi málo věcí, které neovlivní,  a to jsou ty oblíbené  domněnky, že s osudem se nedá nic dělat.

       Jan Bajura

 http://vestba.wz.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

                                VĚŠTÍRNA - VĚŠTĚNÍ

 

 

 

 

 

Duše a stres

 

 

 

 

 

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

 

Věštec.zajímavosti

Věštecké kuriozity

Věštectví a podvody

 

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

KONTAKT

CENÍK

Zájem o www.stránky

 

 

 

 

        Menu

 

 

 

Všichni víme, že naše tělo potřebuje stravu, ale zapomínáme, že stravu potřebuje i  duše, která bývá zanedbávána. Mnozí si myslí, že jim stačí pouze to, čemu se naučili ve škole, takže někteří vezmou  poučnou knihu do ruky snad jenom tehdy, když jdou na nějakou vzdělávací přednášku. Duševní stravování je též nutným pochodem jako u těla, duši neuspokojíme jen jídlem.. Doba přináší mnoho duševního hladu a lidé ho uspokojují různě, ne všichni však duchovní literaturou. Nepřítomnost duchovního světa v nás, se často projevuje úzkostmi a depresí. Duši chybí uspokojující informace, které by ji naladily do lepší formy, což nutně vede k psychické zátěži a úzkostlivým stavům, deprese je toho příčinou, i rozvoje nemocí, protože chybějící životní fluidum je slabé pro fungování orgá. Nemoc, zvláště pak závažná duchovní stres tyto potíže více zvyšuje. Životními zvraty často  prochází lidé, kteří jsou duchovně zaostalí.

   Stres a my                                                                                                         

Stres z angl."strain" znamená "syndrom napětí" a je pravou příčinou všech nemocí Při trvajícím stresu nastává celkové vyčerpání, neboť organismus není schopen se dále na situaci adaptovat. Stres způsobuje únavu, depresi, přejídání a emoční problémy. Tělo považuje stres za stav nouze a ohrožení. Patři do civilizovaného světa, zcela se jej nezbavíme. Stres nemusí mít jen negativní, škodlivé účinky, ale může mít také prospěšný vliv, protože nás nutí něco dělat a nepodávat se lenosti a marnivosti - tedy plnit své pracovní, rodinné a jiné povinnosti.

Lidé s vírou, určeným životním cílem a pozitivním přístupem snášejí překážky a stres podstatně lépe než  ti, kdo přistupují k záležitostem chaoticky a pesimisticky. Stres vzniká často s neochotou přijímat změny a přizpůsobit se životním situacím a ovlivňuj rovnováhu jen tak, jak to sami umožníme.

Často nás může hodně stresovat den po víkendu - pondělí, které bývá nestresovanějším obdobím v týdnu. Pondělí ráno spousta lidí chodí do práce a nechutí jen proto, aby si udržela finanční příjem; v tuto dobu se objevuje nejvíce srdečních infarktů  a dále mezi 10-14 hodinou, kdy máte nejvíce  energie a jste náchylní k podrážděnosti nebo netrpělivosti.

   Životní události a míra stresu                                                                         

Každý člověk se narodí s určitou mírou "adaptační energie", kterou nelze doplnit. Stav může dospět k vyčerpání - tedy až k syndromu vyhoření. Američtí vědci  Thomas Holme a Richard Rahe sestavili na základě 20 letého výzkumu tzv. stresovou tabulku - v bodových ohodnoceních, která ukazuje u lidí míru stresu při některých životních zatíženích. Životní změny, které se stanou v krátké době a je jich více, významně zvyšují riziko onemocnění, úrazů a dopravních nehod, lidé také více páchají sebevraždy, protože tím je více zatížená jejich psychika. Čím vyšší zatíženost, tím hůře pro organismus. K pozitivním událostem naopak patří např. svatba, povýšení či dovolená a za negativní považují úmrtí druha nebo osoby blízké. K neutrálním faktorům patří zase setkání a oslavy. Bodové ohodnocení je nezávisí na rase, vzdělání ani inteligenci.

                          ŽIVOTNÍ  UDÁLOSTI                                              POČET BODŮ pro životní změnu

  1) Úmrtí partnera

100

  2) Rozvod                                                 

73

  3) Rozpad manželství  (soužití)

65

  4) Uvěznění                                               

63

  5) Úmrtí rodinného příslušníka                

53

  6) Vážná nemoc, zranění                          

53

  7) Manželství (povinnosti vyplývající z manželství)

50

  8) Výpověď ze zaměstnání

47

  9) Odchod do důchodu

45

10 Zdravotní potíže v rodině

44

 11) Těhotenství

40

 12) Sexuální problémy

39

 13) Narození dítěte (starosti s péči o dítěte)

39

 14) Změna zaměstnání

39

 15) Změna financí

38

16) Úmrtí blízkého přítele 

37

17) Vážné neshody s partnerem

35

18) Půjčka převyšující roční příjem

31

19) Neshody s příbuznými

29

20) Odchod dítěte z domu

29

21) Potíže se šéfem 

23

22) Změna bydlení

20

23) VÁNOCE

12

24) Malé porušení zákona

11

A tak dále - vše je ohodnoceno až k 11 bodům, což je "Malé porušování zákonů", z čehož je vidět, že např. běžné dopravní přestupky člověka asi nejméně tíží. Jeden z každodenních stresových faktorů je finanční stres. Z výše uvedené tabulky lze vidět, že mezi prvními 15 se vyskytuje stres týkající se finanční stránky na 8., 14., 15. a 18. místě.

   Výše uvedení vědci uvádí, že ke zjištění své situace by se mělo sečíst počet bodů u těch událostí, které v průběhu minulého roku člověka zasáhly. Vyjde-li mu např. součet bodů vyšší než  150, znamená to 50% pravděpodobnost, že to v blízké budoucnosti zasáhne i jeho fyzické zdraví, protože stres neprobíhá jenom v hlavě, ale ve všech buňkách celého těla. Dlouhodobý stres je příčinou  poškození imunitního systému a nádorového bujení (Doc.MUDr.František Koukolík DrSc. neuropatolog a primář patologie Thomayerová nemocnice v Praze). U rakoviny (podle zkušeností odborníků) předchází propuknutí nemoci 18-20 měsíců nějaký větší duševní otřes, většinou vyvolaný ztrátou práce nebo existenčním strachem, smrtí člena rodiny, stejně tak jako problémy v manželství nebo partnerství. Tato energetická krize vede k tomu, že postižený si zoufá nad životem, a tím zahajuje sebezničení. Každý si může podle tabulek spočítat, jak na tom se zdravím v  blízké budoucnosti bude a zda se jeho příp. chronické nemoci nezhorší. Těžší choroba se tudíž může objevit  po "2 letech"  

Co je nemoc? Je to zhroucení lidského energetického hospodářství v organismu prostřednictvím přetížení a nepravidelných či chybějících regeneračních fází, což zabraňuje odstranění jedů, pročištění a obnovení těla. S.N.Lazarev (autor Diagnostiky karmy) u otázky na přednáškách říká:"Nemoc je ztráta energie, když nemáme energii, jsme nemocní. Když energie odejde, umřeme, ale hlavní energii duše dostává od Boha."  Dlouhodobější deprese odříznou veškerý přívod energie, jehož následkem přichází touha po smrti. Tím začíná kruh problémů umírání, dlouho před vypuknutím nemoci odsoudil člověk sám sebe k smrti.Všechno další je jen program, který se jednoduše odvíjí, je to naprogramování, které se uskutečňuje. Stres oslabí imunitu a náchylnost na nemoci je tu, dlouhodobější zatížení stresem je příčinou každého onemocnění. Každý je jinak odolný vůči stresu, každý zvládá rozdílně zátěžové situace.

Vážení čtenáři, pokud Vám v budoucnu nepůjdou otevřít stránky na kterých jste, zadejte do vyhledavače níže uvedenou adresu, odkud se dostanete na všech dalších 40 stránek:

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

 

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva