Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, níže si můžete vybrat z věšteckých témat, které vás nejvíce zajímají. Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

       Jan Bajura

 http://vestba.wz.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

                              VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

 

 

        Menu

 

                        Duše, mysl a tělo

 

Za obzorem vnímání

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Věštění z karet

Kartářské techniky

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

Věštba lat.Oraculum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Čím je vykonáván osud

Věštec.zajímavosti

Věštecké kuriozity

Věštectví a podvody

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

Kontakt

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi duší a tělem  je jistá součinnost a činnost duše se jeví myšlenkou. Myšlenky, jimiž se oddáváme, jsou závažnými silami, mají trvalý vliv a nejdou tak snadnou z mysli vypudit, protože zde existuje síla paměti. V naši paměti tak myšlenka zůstává jako otisk nohy v písku. Duše je nesmírně citlivý myslící aparát a přijímá i nejjemnější představy, myšlenky a city. V duši (vědomí) zůstávají tyto dojmy ukryté všechny, ale jenom jejich nepatrná část zůstane v buňkách našeho mozku, protože člověk má dvojí paměť -  hmotnou a duchovní.

Zápisy, které se uložily do podvědomí (duchovní paměti),  zůstává zde každá i nejpatrnější událost, každý zážitek od kolébky, každý dojem, každá představa, každé vzrušení radostné či bolestné, zůstávají v podvědomí, jsou nesmazatelné a zůstávají ukryty pod prahem našeho vědomí, ale jsou tam, existují a za jistých okolností mohou být vyvolání napovrch, takže člověk se upamatuje na dávno zapomenuté věci .Je znám zvláštní úkaz, že lidé tonoucí anebo ti, co se octli v jiném hrozícím nebezpečím života, v posledních svých okamžicích spatřují před sebou film jako v kině, kde vidí události celého svého života a ve vteřinách prožívají znovu vše, co dávno zažili. V takových okamžicích velikého duševního napětí, začnou pracovat všechny psychické síly a zapomenuté dojmy z podvědomí přicházejí k vědomí.

Hlavní silou v lidské bytosti je podvědomí, které je hlavním kanálem pro příjem vesmírných energií a informací, neboť je nositelem všech informací lidské duše. Podvědomí je rádiová stanice přijímací i vysílací a přijímá různé podněty (aniž je vědomí vnímá) na neomezenou dálku. Tyto informace uvádí do života tím, že informuje vědomí (myšlenkou, vnuknutím...), aby jednalo podle nových podnětů.  Podvědomí je pokladnice vašeho nitra a ve fyzickém těle je největší životní a psychickou silou a energií vůbec. Je zdrojem touhy a veškerých vzmachů, konfliktů a tvůrčích činů, jež  se  v člověku odehrávají  a  které ho ovládají.


Duch a duše

Na cokoliv myslíme, to všechno naše podvědomí příjme a snaží se uskutečnit. Podvědomí neuvažuje, nemyslí, jenom reaguje na to, co příjme - slovem, zrakem nebo neviditelnými přenosy, které sluch ani zrak neregistruje. Je poslušným otrokem a nerozlišuje, co je dobré a špatné.  Vše předá našemu "rozumu", aby se choval podle nových informací. Je už úkolem rozumu (vědomí),  jak tyto informace vyhodnotí, labilní jedinci přijímá bez výběru i myšlenky špatné.


Přenos myšlenek

Velmi často se stává, že se dvě duševně blízké osoby přistihnou, že oba měli stejnou myšlenku ve stejné době, když vyslovili v jeden okamžik stejnou větu. To je případ telepatie, kdy u jednoho byla jistá myšlenka původní a  na druhého se přenesla také. Naše myšlenky se rozšiřují všemi směry a jestliže zasáhnou třeba v ohromné dálce mozek podobně naladěný, vniknou do duše člověka a dotyčný si náhle uvědomí  nějakou myšlenku, ač se domnívá, že je to jeho vlastní myšlenka, byla k němu donesena z mozku velmi vzdáleného. Podvědomí působí na vědomí mocnými myšlenkovými proudy, přičemž nemáme žádné tušení, že jim podléháme a že se jimi řídíme. Je to  PODVĚDOMÍ, které  neustále předává svému VĚDOMÍ nové informace, až je ROZUM zahlcován, protože v mozku myšlenky přebíhají jako splašení koně sem tam a zabývají se jedním a brzy druhým předmětem. Lidé se domnívají, že dovedou myslet, ale místo toho podléhají myšlenkám a jsou jejich OTROKY.

Bez určitého výcviku nedovede nikdo UDRŽET na delší dobu určité a pevné představy beze změny. O tom se můžeme přesvědčit jednoduchým testem: Usedněte o samotě a umiňte si, že si např. představíte KVĚTINÁČ S KYTKOU a že si tuto představu bez jakékoli jiné myšlenky udržíte dlouho. Než uplyne půl minuty, přistihnete se, že myslíte ne zcela něco jiného. V této věci jsou snad jedinou výjimkou šachisté, kteří udržují v mysli určitý řetěz představ, což je jednodušší než udržovat  představy jediné. Chybou lidí je, že nedokážou myslet soustavně, pro životní úspěchy, zdraví a spokojenost, je naprosto nutné, aby si člověk vybudoval správné přetrvávající představy a nevytvářel v sobě vlastní žaláře nebo klamná místa blaženosti.


Podvědomí je DUCH a duch je zdraví

Myšlení má velikou důležitost pro náš blahobyt a tělesné zdraví, které souvisí s našim duchem (podvědomím), který nás spojuje s vesmírem. Stres (deprese) vyčerpají imunitní systém, hypofýza a nadledvinky se vyčerpají natolik, že se lymfatické žlázy a nadledvinky scvrknou, neboť se zničili jejich všechny bílkoviny, a začnou se používat bílkoviny z krevní plazmy, jater, ledvin, kostí a jiných částí těla, až nakonec nastane smrt. Logickým závěrem z toho vyplývá, že každá nevhodná a nesprávná myšlenka, je spojená s jistým typem nemoci. Je-li nemocný DUCH, nemůže být ani zdravé TĚLO, protože duch řídí všechny biologické procesy a je vrchním ředitelem  ZDRAVÍ.

tělo vzniká  působením  duše 

Fyzické tělo je budováno představou své duše, která k tomu používá svého dvojníka – tj. těla ASTRÁLNÍHO, jež se skládá z neviditelných látek = velmi složitých částeček molekul a atomů, které se seřaďují  a tvoří živé buňky. Pomocí astrálního těla promítá duše svou vůli na částečky hmoty, které jí jsou dány krví. Toto astrální tělo se  pojí s astrálním polem matky a  duše svou obrazností působí na vajíčko a vkládá do něj všechny tělesné a duševní vlastnosti, jimiž bude člověk obdarován. Pakliže nepomáhá REIKY, AFIRMACE, MODLITBY... chybu hledejte jinde...


Tělo se průměrně hroutí ve 42 letech

Kdybyste se dotázali nejlepších psychologů, zda někdy viděli svoji nebo cizí duši, odpověděli by záporně, nanejvýš by řekli, že duše je neviditelná. Je to pravda, ale tento neviditelný duch dokáže skrze naše tělo dělat věci viditelné. Mnoho lidí si například neuvědomuje, že za všemi pozemskými viditelnými věcmi, je skryt náš neviditelný duch.

O činnosti tohoto vnitřního ducha (našeho vnitřního DUCHA) nevíme skoro nic. Nemůžeme jej analyzovat pod mikroskopem, ani jej nemůžeme spatřit, přesto v nás existuje a my navzdory tomu vnímáme jeho působení. A tak se dostáváme ke zdroji skryté síly, která nás povznáší a umožňuje nám dosáhnout nejvyššího štěstí, Jak vidíme, každý z nás přichází do styku s neviditelnou (magickou) silou, jež zároveň řídí veškeré pochody našeho organismu, od mechanického dýchání k srdečnímu tepu, a ke všem fyziologickým změnám, které jsou nutné při zažívání a vyměšování látek zbytečných a škodlivých.

Naše tělo je nejsložitější chemickou továrnou,  ve které pracují síly a činitelé nejrozmanitějších prostředků, jež jsou z hlediska vědy naprosto nepochopitelné.Tato chemická továrna obhospodařuje  v lidském těle několik miliard buněk, které jako odumřelé musí vyloučit, poškozené napravit a dát tak ještě i další prostor novým vznikajícím buňkám, aby tělo nebylo churavé - tedy nemocné.  O to všechno, co je zde uvedeno se stará náš DUCH, který se též nazývá PODVĚDOMÍM.

U některých zvířat pracují ještě podivuhodnější síly než v člověku. Takovým příkladem může být kráva. Například nejlepším chemikům na světě se nikdy nepodaří ve svých laboratořích proměnit otýpku sena v mléko. Ale kráva to dovede! Kráva je ještě podivuhodnější tvor pozemské existence.

Kdo zná čínskou numerologii, ví, že PODVĚDOMÍ - neboli podvědomé JÁ řídí všechna životní centra, a čísla dne narození sdělují, která životní centra to jsou. Čísla DNE narození  ukazují přístup k jednotlivým centrům našeho zdraví,  jsou to nejdůležitější čísla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva

 

 

Webdesign: Jan Bajura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud

počítadlo.abz.cz