Do osudu lze nahlédnout a budoucnost lze předpovídat zrovna tak, jako počasí. Magické slovo OSUD pochází ze slova „fátum“a znamená zosobnění člověka, jeho vlastností a jednání, jež předurčuje jeho život, který ve všem nemůže ovlivnit, neboť je pokládán za svrchovanou moc Boží či jinak řečeno za Sílu, která předurčuje: a) jaký život prožije; b) pohlaví; c) do jaké rodiny se narodí; d) dlouhověkost... Ve skutečnosti je podle výše uvedeného lidem určeno jen velmi málo věcí, které neovlivní,  a to jsou ty oblíbené  domněnky, že s osudem se nedá nic dělat.

       Jan Bajura

 http://vestba.wz.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

                                     VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

 

 

 

                       Tajemství 12 znamení

 

Za obzorem vnímání

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Věštění z karet

Kartářské techniky

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

Věštba lat.Oraculum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Čím je vykonáván osud

Věštec.zajímavosti

Věštecké kuriozity

Věštectví a podvody

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

Kontakt

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

        Menu

 

 

 

Bylo ráno, když Bůh stanul před svými dvanácti dětmi a vložil do každého z nich semeno lidského žití. Děti k němu přistupovaly jedno po druhém, aby přijaly své dary:

   Tobě Berane:                                                                                                   

dávám jako prvnímu své sémě. Máš tu čest je rozsévat. Každé semínko, které zaseješ, at' se v tvé dlani milionkrát rozmnoží. Nebudeš mít času vidět semeno růst, neboť všechno co zaseješ, zrodí opět nové, které musí být zasazeno. Budeš první, který pronikne mojí myšlenkou lidským duchem. Ale tvým úkolem není ani se této myšlence přiblížit, ani tázat se na ni. Tvůj život je čin, a jediný čin, který ti ukládám jest: Začni tím, že oznámíš člověku mé stvoření. Za tvou dobrou práci, ti  daruji  ctnost  s e b e ú c t y

   Tobě Býku:                                                                                                       

dávám sílu něco z tohoto mého semene vytvářet. Tvůj úkol je veliký, a vyžaduje mnoho trpělivosti, protože musíš vždy dokončit započaté - sice bude semeno odváto větrem. Tvým úkolem není tázat se po příčinách, nebo měnit své mínění v půli cesty, ani spoléhat se na druhé v tom, co od tebe žádám. Za to ti daruji  s í l u. Užívej ji moudře.

   Tobě Blíženče:                                                                                                  

dávám otázku bez odpovědi, abys všem mohl přinášet vstříc porozumění tomu, co se kolem člověka děje. Nikdy nebudeš vědět, proč lidé mluví neb naslouchají, ale v hledání odpovědi nalezneš dar  v ě d ě n í.

   Tobě Raku:                                                                                                       

ukládám úkol učit lidi citu. Přeji si, abys lidi rozesmával a rozplakával aby všechno co vidí a myslí dosáhlo vnitřního bohatství. Za to dostaneš ode mne dar r o d i n y, aby se tvé bohatství rozmnožilo.

   Tobě Lve:                                                                                                          

dávám za úkol, abys zjevil světu mé stvoření v celé jeho slávě. Musíš se však vystříhat pýchy, a být si vždy pamětlivý toho; že to je mé stvoření a nikoliv tvé ! Neboť kdykoli na to zapomeneš, ztratíš úctu lidí. Budeš se velmi radovat ze své práce, kdykoliv ji řádně vykonáš. Za to měj ode mne dar c t i.

   Tobě  Panno:                                                                                                    

dostáváš ode mne úkol zkoumat vše, co člověk s mým stvořením učinil. Máš důkladně zpytovat a propátrávat jeho cesty a upozorňovat ho na omyly, aby se tvým prostřednictvím mohlo stvoření zdokonalovat. Za to ti dávám dar čistého a jasného  myšlení.

   Tobě  Váho:                                                                                                      

dávám za úkol sloužit tomu, aby se člověk rozpomněl a uvědomil si své povinnosti k bližnímu, a také, že se může naučit spolupráci a nesobeckosti, a?také posuzovat svoje jednání z jiného stanoviska. Přenesu tě na všechny strany a do všech míst, kde panuje nesoulad a nerovnováha. Za tvou namáhavou práci ti daruji  l á s k u .

   Tobě  Štíre:                                                                                                       

dávám obtížný úkol. Budeš schopen znát smýšlení člověka a cesty lidského ducha. Ale nedovoluji ti mluvit o tom, co poznáš. Často budeš trýzněn svými poznatky a ve své bolesti se ode mne odvrátíš. A tak zapomeneš, že to nejsem já, kdo ti působí utrpení, ale že je to nepochopení mého záměru a mojí myšlenky. Uvidíš z člověka tolik, že v něm rozpoznáš zvíře! A budeš muset tolik bojovat s jeho zvířecím pudem v sobě samém, že ztratíš svou cestu z očí. Až se pak'konečně ke mně navrátíš, budu mít pro tebe nejvyšší dar cílevědomosti

   Tobě  Střelče:                                                                                                   

požaduji, abys lidi rozveseloval, protože uprostřed nepochopení mého záměru, a mojí myšlenky zatrpknou. Přijdeš do styku s mnoha životy, byt' i jen na okamžik, a v každém životě vycítíš neklid. Dávám ti dar nekonečného n a d b y t k u , abys byl schopen se vysoko vyvinout a sám svítit do temných koutů.

   Tobě  Kozorohu:                                                                                              

požaduji pot tvé tváře, aby se lidé od tebe naučili práci. Nemáš lehký úkol, protože kříž lidstva spočine na tvých ramenou. A za břímě tvých strázní vkládám zodpovědnost za člověka do tvých rukou.

   Tobě  Vodnáři:                                                                                                 

dávám představu o budoucnosti, aby tvým prostřednictvím lidé mohli vidět i jiné možnosti nově. Poznáš bolest osamělosti, neboť ti nedovoluji personifikovat svou lásku. Ale za to, že zjevíš lidem nové možnosti, měj ode mne dar s v o b o d y, abys lidstvu mohl ve své svobodě stále sloužit, kdykoli tě bude potřebovat.

   Tobě  Rybo:                                                                                                      

ukládám úkol nejobtížnější ze všech. Máš shromažďovat starosti všech lidí a vrátit mi  je. Utrpení, které na sebe. bereš, je následkem lidského nepochopení mojí ideje a mého záměru. Ale ty s nimi máš mít slitování, a dát jim možnost, aby to zkusili ještě jednou. Za tento obtížný úkol dostáváš ode mne dar ze všech největší. Budeš jediným z mých dvanácti dětí, které mi bude r o z u m ě t. Avšak tento dar patří tobě jediné. Kdykoli se zkusíš podělit o něj s druhými, nebude ti nasloucháno.

   Poznámka:                                                                                                        

Z výše uvedeného lze poznat k čemu je kdo zrozen, a co je jeho životním plánem. Dominantní vliv na osudovost člověka má den narození a osudové zrození. Zvěrokruh je jen  jakýsi přídavek, který osud člověka umocňuje, neboť mu dává další vlastnosti navíc.

Jestliže se někdo narodil  ve dni, jež dává číslo čtyři a  osudově v čísle osm, tak  čtyřka je prahem materiálního, osmička je prahem duchovního, spirituálního. Dva kruhy osmičky představují viditelné a neviditelné. Je-li ještě takový jedinec narozen Rybách, nabývá vše na významu, neboť ryba je též znamením Krista, jež souzní s realismem a vytrvalostí. Tyto vlastnosti jsou rovněž vnitřními kvalitami saturnského znamení (tedy osmičky), která  je symbolem oběti a vývoje - Saturn spojen s vykonáváním velké karmy. Narodil-li se tedy někdo ve výše uvedených datech + navíc jako Ryba, otevírají se mu brány k duchovnímu vědění. Ryby jsou složeninou všeho co pominulo - mohou mít schopnost organizovat jako Panna, mít rádi krásné věci jako Váhy, smysl pro legraci jako Rak, upřímnost Střelce, pronikavost Štíra, škádlení a analýzy Vodnáře, zarytost Býka, nadšení Berana, rychlost Blíženců... Mají zvláštní moc stát mimo sebe a vidět minulost, přítomnost i budoucnost jako jedno. Mají velký soucit a pochopení, jejich první instinkt je pomoci. Často se jim lidé svěřují

Vážení čtenáři, pokud Vám v budoucnu nepůjdou otevřít stránky na kterých jste, zadejte do vyhledavače níže uvedenou adresu, odkud se dostanete na všech dalších 40 stránek:

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

 

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova na  stránce  http://vestba.wz.cz ; Jan Bajura,  Věštění, Věštění  osudu a karma, Věštění budoucnosti, Věštba budoucnosti - zákony úspěchu, Věštba - jsme účastníky kosmické hry, Věštění budoucnosti - duše, mysl a tělo, Věštění osudu - duše a stres,  Věštecké služby -duše a temnota,  Předpovídání budoucnosti - zákony života, Věštění  -osud lze poznat a předpovídat,  Budoucnost,  Osud, Osudovost, Zkoušky osudu, Numerologické věštění, Numerologie a věštění budoucnosti, Věštění pomocí numerologie,  Fenomén proroctví, Horoskop, Horoskop na daný rok,  Numerologický rozbor vztahů, Věštění z obličeje, Věštba z tváře, Čtení z tváře, Vykládání  z  tváře, Fyziognomie, Věštění z ruky, Čtení z ruky, Chiromantie,  Věštění podle otázek, Životní cesta, Tajemství osudové cesty, Příznivost životní cesty, Láska a partnerské vztahy, Partnerské vztahy, Hledání  životní cesty, Negativní zážitky,  Citové zátěže,  Ezoterika, Ezoterika a věštecké zajímavosti, Zajímavosti o věštbách, Věštecké zajímavosti, Duchovno, Duše a přenos myšlenek, Duše a zdraví, Zákony velké hry života, Velká  hra  života,  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu, Zákon karmy, Zákon příčiny a následku, Karma a osud, Karmické příklady,  Snížení karmy, Snižte svou karmu,  Geopatogenní zóny, Hledání geopatogenních  zón, Obavy z předpovědí, Šarlatáni, Reference,