Do osudu lze nahlédnout a budoucnost lze předpovídat zrovna tak, jako počasí. Magické slovo OSUD pochází ze slova „fátum“a znamená zosobnění člověka, jeho vlastností a jednání, jež předurčuje jeho život, který ve všem nemůže ovlivnit, neboť je pokládán za svrchovanou moc Boží či jinak řečeno za Sílu, která předurčuje: a) jaký život prožije; b) pohlaví; c) do jaké rodiny se narodí; d) dlouhověkost... Ve skutečnosti je podle výše uvedeného lidem určeno jen velmi málo věcí, které neovlivní,  a to jsou ty oblíbené  domněnky, že s osudem se nedá nic dělat.

       Jan Bajura

 http://vestba.wz.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

                            VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

 

 

 

Duše a temnota...

 

Za obzorem vnímání

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Věštění z karet

Kartářské techniky

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

Věštba lat.Oraculum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Čím je vykonáván osud

Věštec.zajímavosti

Věštecké kuriozity

Věštectví a podvody

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

Kontakt

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Menu

 

Spokojenost, štěstí, dobrá nálada, vnitřní klid, to vše patří do citové oblasti člověka. Z 90% bývá veškerá lidská činnost ovlivňována city. Ty se podobají vodě, která žene mlýny, ve které se člověk může umýt nebo také utopit. Neumí-li plavat, stane se voda jeho pánem. Je-li dobrým plavcem, plave a vydrží to dlouhou dobu. Stále je pánem vody on. Tak jako kdysi lidé nevěděli, že oheň i vodu je možné spoutat, tak dnes někteří nevědí, že je možné ovládat i svoje city. Kdo má strach, dívá se na svět s klapkami na očích. Strach je vždy subjektivní a vždycky si jej člověk připravuje sám. Každý se bojí něčeho jiného, často je to také z budoucností.

Pocit spokojenosti a podmínky, ve kterých se cítíme dobře, základ zdraví netvoří. Když se nebude brát v úvahu špatná životospráva, tak nemoc pochází ze závažných situací, které v nás aktivují myšlenky jak přežít - např. starosti, zda nepřijdeme o práci, že máme málo peněz, zklamání v lásce, že nemůžeme žít  život podle svých představ atd. Vesměs jsou to fixní negativní  pocity a strach z něčeho o kterém se mylně domníváme, že existuje již nyní.

Nebo to je zoufalá touha po něčem. Na mnohé nahlížíme z pozice  iluzí  a to bývá naše nemoc. Například strach lakomce vychází z fixní myšlenky, že jej lidé okrádají nebo podvádějí. Ctižádostivec se cítí nejistý ve všech situacích, aniž by to jeho situace vyžadovaly. Lze říci, že on svou situaci potřebuje mnohem více, než by tato situace potřebovala jeho.

Máme-li strach z nemocí, onemocníme spíše než někdo, kdo na ně nemyslí. Máme-li strach z únosů, vystavujeme se mnohem většímu nebezpečí, že se nám to stane, než někdo, kdo se na veřejnosti pohybuje beze strachu. Napište si jednou na list papíru, z čeho máte strach a co vám dělá starosti - a napište si datum. Podívejte se na ten papír o půl roku později. Uvidíte, že 80% vašich obav bylo zbytečných. K problémům je třeba přistupovat tak, že se budou řešit, až nějaké nastanou. Není třeba se bát toho, co neexistuj.

Je třeba v sobě pěstovat schopnost  zbavit se všeho, co nám škodí, např. zbytečných obav z toho, co se může stát,  protože to je klíčem ke štěstí a úspěchu v životě. Zákon přitažlivosti nepočítá s tím, co vy "nechcete" nebo se  zápornými slůvky. Když vyslovujete slova záporu, tento zákon všechno přijímá takto:

"Nechci špatného partnera" "Chci špatného partnera, ještě horšího než byl předešlý"

"Nechci žádné hádky" "Chci více hádek a potřebuji se víc e hádat"

"Nechci být nemocná" "Chci být nemocná a co nejdříve  nějakou nemoc chci chytit"

"Nemluv semnou tímto způsobem" "Chci, aby semnou mluvil tímto způsobem a přeji si to i od jiných lidí".

"Nechci se potkat s tímto člověkem" "Chci a potřebuji se potkat s tímto člověkem co nejdříve".

Zákon přitažlivosti vám dává to, o čem přemýšlíte, funguje vždy, ať tomu věříte a chápete to či nikoliv, je neustále v akci, tak jako vaše myšlenky. Ať už jsme si toho vědomi nebo nikoliv, většinou stále myslíme. Myslíme když čteme noviny, když s někým mluvíme,  vzpomínáme na minulost, zvažujeme něco do budoucna, když řídíme auto,  ráno když se chystáte na cestu do práce, myslíte.. Jediná doba, kdy nemyslíme, je spánek. Avšak síly přitažlivosti pracují neustále a to i na našich posledních myšlenkách, když usínáme. Proto se snažte vždy před usnutím dbát na to, aby vaše poslední myšlenky byly pozitivní. Život si tvoříme svými myšlenkami, a protože neustále myslíme, neustále tvoříme. Svůj život si tvoříme sami. Co zasejeme, to sklidíme! Naše myšlenky jsou semena a záleží jaké semena zasejeme. To nám z toho vyroste! Například nemoc, nebo naopak radost a spokojenost, protože se můžeme radovat i z maličkostí.

Zákon jednoduše odráží a vrací vám zpět přesně to, na co se svými myšlenkami zaměřujete. Na základě toho můžete změnit jakoukoliv okolnost a událost ve svém životě tím, že změníte způsob, jakým myslíte.

To, čemu jsme přestali věřit a nemyslíme na to, pro nás přestane existovat, dokud se toho opět nezačneme bát. Mnozí si svým pochybovačstvím,  nedůvěrou a obavami dopředu vytváří vlastní žaláře. Převládá-li myšlenka „nemohu něco změnit“, tak je naprosto zřejmé, že výsledkem musí být  neúspěch.

Každá myšlenka strachu, vyvolává strach další, takže se člověk čím dál více zaplétá do začarovaného kruhu. Takový strach  lze porazit silným napětím vůle, nebo se člověk musí  rozloučit se s životním štěstím a klidem. Nakonec se člověk stane neurastenickým vrakem, který je na obtíž sám sobě i svým blízkým. Nezáleží na tom, v jakém tvaru se strach objevuje. 

   Podvědomí a osud                                                                                            

Většina z nás žije v představě, že okolnosti přicházejí náhodně, že je nemohou ovlivnit a spoléhají tedy na štěstí. Někteří věří na osud, ale jen málokdo spoléhá na své schopnosti a možnosti, jak ovlivňovat svůj život. Nic v životě se neděje náhodně. Myšlení mnohých probíhá tak, jak se naučili v dětství, ve škole, od rodičů atd. Tato naprogramovaná mysl pracuje tak, že nevnímáme, jak negativně často sami na sebe působíme. Klíčem ke změně je věnování pozornosti zaběhlému myšlení - naučit se hned v počátcích  špatné myšlenky zapudit.  

Lidé se zbavují smutku různými alternativami, např. si dělají radost tím, že si stále něco kupují, někteří se dívají na televizi, jiní hrají počítačové hry nebo vysedávají po hostincích atd. Fyzická práce nás nejvíce od tahových věcí rozptýlí. Jestliže se člověk necítí dobře, pohnuté myšlenky k němu přicházejí rychleji. Znechucený a sklíčený člověk mívá tendenci se ze svého skleslého stavu dostat tím, že k tomu  použije jinou deprimují představu, která v něm vyvolá úzkost ještě větší. Domněnka, že se pomůže "vyplakat", je zavádějící, protože prodlužuje lidské utrpení. Jedině rozptýlení může přerušit sled ponurých myšlenek.

Zahánění deprese alkoholem, je dobré jen na dobu opojení, když se člověk vyspí, objevuje se opět smutek a větší podrážděnost, takže některým nezbývá než pít téměř pořád. Přerušit stres na kratší dobu lze  např. posloucháním hudby, pojídáním sladkostí a oblíbeného jídla či jinými fyzickými rozkošemi.

Velmi účinná metoda na strach je sugesce. Literatura předkládá dostatek důkazů, že metody postavené na vzájemných reakcích těla a ducha, jako je např. sugesce, mohou prožitek bolesti, smutku a stresu změnit na všech hlavních úrovních nervového přenosu informací. Bylo zjištěno, že na úrovni mozku a myšlenek mnozí dosáhnou intenzívní hypnotické anestézie. Je zřejmé, že biochemické přenašeče snižují bolest a podporují hojení a zrovna tak zbavují člověka stresu, strachu a úzkosti, pakliže dotyčný využije vhodné sugesce.

   Úloha  podvědomí                                                                                           

Pokud se do podvědomí dostanou pozitivní a konstruktivní sugesce, evidentně to prospívá. Podvědomí sugesce přijme a často zreorganizuje informací v mysli. Není nutné vyhledávat hypnotizéry, sugescím jsme otevřeni i ve stavu bdělosti. Stále si něco sugerujeme, takže každá myšlenka má podíl na budování hlubší části naší bytosti. Když se trvale soustředíme na určitou představu ve své mysli, nejlépe v relaxovaném stavu, v podvědomí zneutralizujeme negativní duchovní příčiny, přestaneme dostávat vadné impulzy ducha, špatný směr myšlení vyhasne a tím zmizí i strach.

    Práce  s  podvědomím                                                                                    

V několika příštích týdnech si připravte seznam věcí, které nechcete a myslíte na ně. Budete překvapení, jak často myslíte na to, co nechcete. Pak si ujasněte, co opravdu chcete. To co chcete, nesmí být jen opakem toho, co nechcete ("chci spolehlivé auto"  může znamenat, že jen nechcete "auto, které je poruchové"). Denně se zaměřujte na to, o čem přemýšlíte (není to nic snadného, vyžaduje to čas a snahu) a měňte myšlení směrem k tomu, co chcete (negativní vzorce myšlení nelze snadno vymazat).  

   Nekonečný  strach                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

 

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva