Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, níže si můžete vybrat z věšteckých témat, které vás nejvíce zajímají. Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

 

 

 

 

 

   

  

                             VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

 

 

Za obzorem vnímání

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Věštění z karet

Kartářské techniky

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

Věštba lat.Oraculum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Čím je vykonáván osud

Věštec.zajímavosti

Věštecké kuriozity

Věštectví a podvody

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

Kontakt

CENÍK

 

                                  Karma - tajemný zákon osudu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Menu

 

zde >  Skutky z působnosti karmy

Existuje mnoho zázraků a úkazů, které si neumí vysvětlit ani věda. Mnoho věcí a jevů nám je zahaleno tajemstvím, protože jsou našimi hrubými smysly nepostřehnutelné.  Mezi naším vědomím a duchovním světem bývá ohromná propast, kterou nelze překlenout nikde a nikdy pouze rozumem,  protože rozum obvykle zamítá věci, které nezná, věci nežádoucí a nutí nás, abychom lpěli na úvahách praktických, takže rozumová schopnost většinou utluče logickými argumenty naší intuici. Tento šestý smysl, kterému říkáme intuice, vnitřní hlas, vnuknutí, tušení, předtucha není smyslem hmotným, ale je to smysl duchovní, který člověk málo vnímá, neboť si ho neuvědomuje.

V Bostonu (USA) a v Bernu (Švýcarsku) byly před mnoha lety zřízeny univerzity, které mají za úkol zkoumat okultní nauky a neznámé psychické síly, což jsou důkazy a fakta, s kterými se musí smířit člověk vzdělaný i nevzdělaný, byť byl předtím nejurputnějším  materialistou. O nevysvětlitelných silách a zázracích jsou natočeny dokumentární filmy, z nichž jsou některé dostupné ve videopůjčovnách. Tyto filmy jsou pořízeny z archívů zpravodajských služeb např. ruské KGB nebo americké CIA

O karmě je mnoho literatury: "Karma- životní šance; Osud a karma člověka; Karma - život bez konfliktů; Karma - náprava chyb; Karma - řešení problémů; Karma a transformace; Karma a reinkarnace, Karma a osud; Karma rodiny; Karma smrt a umírání; Karma v denním životě; Karma odsuzujících; Karma muže; Karma ženy; Diagnostika karmy, Karma a pravda"

KARMA: Doslovný význam tohoto výrazu  (podle okultní a metafyzické definice) znamená "příčina a následek"- především je myšlena taková příčina a takový následek, které jsou vytvořeny myšlenkami a skutky v našem životě. Podle tohoto učení je svět podřízen zákonu karmy, což znamená "zákonu příčin a následků" nebo také "zákonu odplaty" za věci pozemské, protože vše, co uděláme, v sobě skrývá příčinu, z které vyplyne určitý následek, čímž se stáváme dědici vlastních činů. Tento "mechanismus odplaty" za dobré a špatné skutky funguje automaticky (podle fyzikálních zákonitostí, jako zákon gravitace). Slovo radost a utrpení zná každý a možná i Vy jste se jednou zamysleli nad tím, proč někteří lidé se mají dobře a proč naopak někteří dostávají od života jednu ránu za druhou. Karmický zákon vysvětluje hodně problémů, které jsou pro mnoho lidí nepochopitelné a nepřijatelné. Vysvětluje rozdíly  mezi lidmi mimořádně schopnými, jež jsou bohatí, nebo neschopnými, kteří jsou chudí. Mimořádně schopní jedinci, tzv. „zázračné děti“, nejsou pouze příkladem "božského daru", ale i důsledkem  jejich  vynaložené námahy.

Známé přísloví „Boží mlýny melou pomalu a jistě“ funguje tak, že Zruinuje-li někdo jinému život, učiní mu křivdu, zabrzdí jeho postup na cestě k dokonalosti atd., musí se též stát obětí, aby se napravilo vykonané zlo“. Karma  nedovolí nikomu utéci od následků svých činů. Přání smrti druhému ( z nenávisti, závisti, zloby apod.) je vyslovené přání své vlastní smrti a smrti pro vlastní děti. Katastrofy, hrůzy a  hromadná neštěstí ;  Zákon karmy též vysvětluje, proč se dějí hrůzy a  hromadná neštěstí (autobusů, letadel, vlaků atd.), při kterých zemře mnoho lidí najednou.

KARMA a OSUD :  Někteří lidé si jsou téměř jisti, že když vykonají něco zlého, aniž by při tomto činu byli někým viděni, přistiženi či odhaleni, nebude mít jejich skutek pro další život žádné nepříznivé důsledky. Mnoho poučených však dospělo k naprosto opačnému názoru. Zlý skutek je vstup na málo osvětlené životní nástupiště, odkud jej vlak dopraví většinou jen k dalším negativním činům, záporným požitkům a neradostným událostem, jež pak v celkovém výsledku  nepříznivě ovlivní průběh dalšího života a potažmo i celý osud. Kdo tedy se zlem zachází, ten rovněž se zlem i schází. Pokud je však u lidského činu dobro, dochází naopak k řetězení příznivých událostí v jeho životě.

Celý vesmír je nepřetržitá činnost různých energií, v pozemské činnosti je vše spojeno se vším, vše se nachází ve vzájemné závislosti a vše směřuje k jedinému cíli. Osud (neboli Karma) je ta instance, která se stará, aby každý šel po své, předurčené dráze. Čím více se člověk zdráhá vědomě řešit určité problémy, tím více naráží na odpor svého osudu a tím více poznává jeho negativní aspekt. Změny v našem životě přicházejí, ať chceme nebo nechceme. Důvody jsou vždycky dva, buď nic  měnit nechceme, ale stereotypem stagnuje náš vývoj, takže nás tím osud nutí něco dělat... Nebo jsme s životem nespokojení, takže ty změny a řešení hledáme sami. 

Osud není předurčen s definitivní platností, může být výrazně změněn volbou životní cesty.  Sebezdokonalováním v lásce a moudrosti - k dobrému; Nebo negativním myšlením a jednáním - ke špatnému. Jiní lidé nám též přinášejí osud, když nám vnucují své názory a my se řídíme jejich špatnými radami, neseme za ně následky. Přitom je jedno, jestli jde o ztrátu zaměstnání, finanční bankrot, autonehodu  či jinou katastrofu – to vše je vždy vyvoláno zákonem příčin a následků. Pevné zákony vesmíru určují pravidla a koordinují naše přání i vzájemné vztahy. Každý dostává přesně to, co si zaslouží - ani víc, ani míň. Má-li člověk rád lidi a slouží jim, život ho odměňuje... 

Vše, co dýchá v rozlehlém vesmíru, dýchá v individuálním životě, jsme vesmírnou buňkou, naše tělo tvoří molekuly atomu a vyššího stavu elektronů, které se seřaďují a tvoří živé buňky, z nich se skládá hmotné tělo, složené také z minerálů, vody, kyselin i zásad, takže máme v sobě i něco z rostlinné i živočišné říše. Vesmír ani svět  nefungují jen tak náhodně, na základě chaosu. Za veškerým viditelným stvořením vždy stojí stvořitel, protože „něco nemůže pocházet z ničeho.“ Domy, katedrály, mosty, automobily atd., také mají svého stvořitele, projektanta, autora, a to platí i pro stvoření vesmíru, který má také svého Stvořitele.

Vytváříme kolem sebe negativní energetická  pole

Energie nelze chápat jen v úzkém fyzikálním smyslu. Také my vytváříme energetická pole a jsme jednotkami informací. Lidé, věci, okolnosti, situace, myšlenky, pocity, to všechno jsou projevy různých vibrací energie. Vše, co existuje ve vesmíru i na Zemi, je energie, nic kromě energie zde není - i láska a radost jsou energie, neboť vše neustále vibruje, dokonce i ve hmotě (která je zdánlivě pevná) molekuly neustále kmitají...Každá myšlenka, pocit, přání či vůle jsou provázeny vibracemi různých frekvencí, které působí  podle své síly a vnitřního obsahu. Člověk se tak stává jedním z nesilnějších vysílačů, který své vibrace (v různých frekvencích) vysílá do vesmíru a zpátky je přijímá v podobě událostí života.

Negativní energie zatěžkává naše energetické biopole - tedy zdraví. Aura (která obklopuje tělo jako vejčitý krunýř může být až temně zamlžená, což je známkou, že  biopole je slabé a vyčerpané. V každém případě negativní energie ke svému zdroji přitahují jako magnet všechny  energie podobné s podobnou frekvencí, především nemoci či problémy různého druhu. My to vnímat nemusíme, děje se to, i když zrovna na nic nemyslíme, neboť programy v podvědomí řídí naše jednání. Přihodilo-li se člověku něco zlého  (např. autonehoda), musel být na stejné frekvenci jako jeho událost. A nemusel  na tuto událost vůbec myslel - frekvence jeho energie však odpovídala frekvenci události. Jeho podvědomí a energie vesmíru se vzájemně přitáhly a přivedly ho ve špatnou dobu na špatné místo.

Náhody  neexistují

Náhoda a štěstí  jsou pouze označení pro nepoznané souvislosti. Náhody neexistují, neboť vše podléhá příčině a následku. Co je to vlastně náhoda? Nic! A nic nemůže vytvořit něco, protože náhoda je slepá, neumí vyvolat inteligentní účinky. To, čemu říkáme náhoda, je pouze výraz skryté, neznámé příčiny; nikdy se nic neděje bezdůvodně. Náhoda je to, co se nám na základě toho, jací jsme, přihodilo a má to v našem životě něco změnit.

O karmu se zajímám od roku 1994, protože Osud (nebo-li Karma) je největší vesmírnou silou, s kterou má člověk, co dočinění - chtěl jsem se více dovědět, jak se některým zbytečným těžkostem vyhnout, je to hledání příčin, které objasňují, proč se v životě člověka různé věci dějí. Tkaninu lidského osudu si člověk vytváří sám, z nesčetných nitek ji splétá do složitých vzorců a jelikož se dívá jen na ústřižek látky  pouze z jedné její strany, nerozpozná složité obrazové vzory své další budoucnosti a osudu.. Příčinou je, že přírodní zákony zasahují i do neviditelného světa duchovního. Dokud člověk tyto zákony nepozná, bude se bezmocně rozhořčovat, odkud se berou projevy jeho života, které nazývá „osudem“, „náhodou“ či „zázrakem“. Když pozná zákony, které platí ve fyzické přírodě a řídí  události života, teprve poté může svou vůlí jejich působení usměrňovat, končí jeho bezmocnost a on se stává pánem svého osudu.

Pokud si lidé do podvědomí uloží negativní myšlenky a ideje, program v podvědomí působí pomalu a nepozorovaně, vytváří pocit neradostnéhoněkdy zjevného, jindy nezjevného vztahu k životu, a postupně podtíná kořeny zdraví a životního štěstí. Negativní program vysílá negativní zkušenosti, které kolem jedince vytváří obraz  negativního světa. Již od dětství jsme ovlivňovány různými názory a myšlenkami, ze školy, z domova, ze strany blízkých, v zaměstnání, od přátel a okolí vůbec. Čím více se člověku hroutí štěstí, tím více mnozí lidé tvrdí, že kdyby se nejdříve „nevypracovali“ ke svoji nemoci, těžko by následně dělali to, co v posledních letech dělají (jóga, cvičení, meditace, biblické studie apod.).  Člověk začne dělat to, co by dříve nikdy nedělal a orientuje se na duchovnost.

Osud je projev  vůle duchovního  světa

Osud je projevem duchovního světa, neboť duchovní mechanismy řídí a hýbou světem materiálním, zkáza nejdříve prochází úrovní ducha, a  pak teprve úrovní těla. Náš duch je vnitřním ředitelem pro obnovu tělesné schránku a její zdatnosti, síly, vitality, všechny opotřebované buňky, hojí zranění, choroby a udržuje tělo ve zdraví.  Duch je energie, která ovládá naše tělo a svět viditelný. Lásku, spokojenost, štěstí, moudrost nelze změřit ani zvážit, přesto se každý den zabýváme neuchopitelnou, nezvážitelnou, neviditelnou silou. Sílu, která pohybuje našimi prsty a tělem též nevidíme, a přesto nám dává schopnost  fyzické aktivity.

Duch je energie, myšlenky jsou síly. Před několika lety přírodovědec dr. Cahrles Littlefield dokázal, že myšlenky jsou energií. Sledoval pod mikroskopem solný roztok, který se díky jeho myšlenkám zhmotnil. Myslel při své práci na jednu starší dámu a najednou spatřil, že se  krystaly soli skládají do dobře známé podoby oné ženy. Den co den se koncentroval na určitou představu a s údivem opět sledoval, že se jeho vnitřní obrazy objevují v obrysech, které tvoří krystaly.

Nízká - vysoká karma

Vnitřní svět je světem příčin, a ty se ve vnějším světě projevují jako důsledky. Díky neměnným zákonům myšlení a víry se vše, co bylo uloženo do podvědomí, musí objektivně projevit. Proto je studium spirituálních pochodů  životně důležité. Kdo se cítí opuštěný, deprimovaný, zahořklý a žije jen svým trápením, by se měl zamyslet, zda  nežije pouze ve světě materiální existence. Když někdo žije jen v objektivně sféře bytí a nevěnuje pozornost spirituálnímu světu příčin, stane se nevyhnutelně nešťastným člověkem - protože bude podléhat jen nepochopitelnému duchu mas a onomu průměrnému myšlení, čímž ztratí kontrolu nad svým životem a dočká se utrpení. Kdo je jednostranně zaměřen, jeho život se stává nevyvážený, protože žijeme jak v duchovním, tak materiálním světě a tyto reality musí být v rovnováze - abychom mohli zažít štěstí i naplnění. Přírodní zákony neznají výjimky a jediný  způsob života.

Nejsme dokonalí

Dokonalý člověk neexistuje, kdyby dokonalý byl, "měl by dokonalé zdraví  a prožil by dokonalý život. Nikdy by ho netrápily těžkosti.  Nedokonalost mnohdy člověka zavede k velkým omylům.

V deníku Blesk bylo např. 29.3.2006 uvedeno: "..občan z Mělníka v roztržitosti poslal důležité dokumenty místo k soudu, na adresu žalovaného a to ho stálo soudní prohru, která mu určila zaplatit 7 340 000,-Kč. Soudce rozsudek okomentoval, že za hloupost se platí.“  

U mnoho milionářů nebylo možné za nějaký čas v jeho kapsách najít pár korun na pivo a cigarety, protože zchudli jako kostelní myš. Kdysi jim patřily továrny, zavedené firmy i stovky hektarů půdy, lesa nebo rybníků. Na kontech měli milióny, jejich tváře znali lidé z obrazovek i novinových stránek. Při svém raketovém vzletu zazářili jako kometa, mnozí se holedbali svým bohatstvím i vlivem. Dnes o nich ví málokdo. Vytratili se z podvědomí i médií. Hodně jich žije znovu na někdejší úrovni a v lepším případě to táhnou od výplaty k výplatě. Někteří z nich měli smůlu anebo se střetli se silami, o kterých ani nepředpokládali, že by mohly existovat. Prostředí, z něhož vzešli, je zlomilo.

příklad: Známý podnikatel Vladimír Stehlík, kapitán průmyslu a majitel největší hutě a ocelárny ve střední Evropě - Poldi Kladno a Bohemia Art s téměř osmi tisícovkou zaměstnanců, měl ještě v roce 1996 majetek v hodnotě 8,5 miliardy korun. Jeho prudký vzestup měl také i prudký pád (v roce 1998-1999=54 letech).Ve věku 60 let, ve kterém se každý snaží mít něco našetřené na stáří, mu nezůstalo skoro nic, akorát starý dům na Kladensku, který nechtěně symbolizuje konec jeho osudu (deník Blesk z 11.7. 2004).

příklad: Známý hudební skladatel Jiří Zmožek, který 21.2. 2005 oslavil 62 narozeniny,  napsal přes 250 hitů - např. známé "Zvonky štěstí, Už mi lásko není dvacet let, Tam u nebeských bran" atd. Byl majitelem hudebního nakladatelství Carmen, jež vydávalo ročně 100 miliónů hudebních nosičů, což jsou nepředstavitelné zisky. V roce 1994 však (v 51 letech) totálně zkrachoval a zbankrotoval přeúvěrováním své firmy. Psychicky se zhroutil a podle jeho slov požádal Boha o pomoc a začal působit v misionářské společnosti (informace deníku Blesk z 11.7.2004 -"Drsné pády na dno"). Ono "prosvětlení ducha" mu údajně otevřelo nové obzory a dovolilo mu konečně najít smysl života v úplně jiné oblasti.

Katastrofy, hrůzy a hromadná neštěstí

Zákon karmy vysvětluje, proč se dějí hrůzy a  hromadná neštěstí (autobusů, letadel, vlaků apod.)Důvodem údajně bývá velká kumulace negativní energie v lidech, jež jsou v dopravním prostředku. Velká rezonance negativní energie přitahuje neštěstí jako magnet.  V roce 1993 se  v Rusku u Irkutska krátce po startu, zřítilo letadlo, ve kterém zahynulo asi 256 lidí, a příčinou tohoto neštěstí bylo, že kapitán letadla ignoroval zprávu palubního inženýra, který mu před startem letadla hlásil, že kontrolka přístrojů hlásí poruchu jednoho z motorů. Kapitán přesto vydal pokyn ke vzletu, což naprosto odporuje jakékoli logice. Negativní rezonance společného pole cestujících byla tak veliká, že v kapitánovo mysli vytvořila chaos, který znemožnil reálné zhodnocení vzniklého nebezpečí ("Diagnostika karmy" *S.N. Lazarev, vědec z Akademie Sankt - Peterburk 1995, odborník na karmu a parapsychologické jevy)

Existenci energie si můžete vyzkoušet

Kdo má cit pro vyhledávání patogenních zón a spodních pramenů vody proutkem či  virgulemi, může se přesvědčit o existenci tohoto tvrzení. Jestliže se přiblížíte s virgulí k osobě, tak se virgule cca 1 m kolem dokola osoby zkříží, jako při nálezu pramenu vody nebo geopatogenní zóny Když se začnete od osoby vzdalovat, virgule se opět vyrovnají 

Energii obsahují i neživé předměty (kámen, skála atd.), místa či objekty, neboť ve svém poli obsahují  informace o energii, jež zůstala na místě např. při dopravní nehodě. Čím více nehod se na stejném místě stane, tím více nehod na tomto místě vzniká, protože tento "magnet" pro neštěstí je čím dál silnější. Běžně na silnicích vidíme značky "Úsek častých dopravních nehod". Neživý objekt  či místo může tedy ovlivňovat živý a mít na něj vliv. Pokud člověk pobývá v místnosti nebo místě, kde se nachází záporná energie, poznamenává to negativně jeho zdraví a u podlomeného zdraví to může vyvolat náhlé příhody (závratě, mdloby, infarkt, mozková mrtvice, škobrtnutí a díky pádu dojde k úrazu ap.).

Například na zámku Zelené Hory u Nepomuku, který se proslavil románem "Černí baroni", bylo v roce 2002 uspořádáno mezinárodní setkání psychotroniků z ČR, Rakouska, Německa a Švýcarska za účelem objasnění některých nevysvětlitelných dějů, které se začaly na zámku objevovat. Aniž by psychotronici znali historii zámku, našli na některých místech silné vyzařování negativní energie. Studií historie zámku bylo zjištěno, že na těchto místech bylo vykonáno několik poprav (zavražděna zde byla kněžna z rodu Colorado-Mansfeldů, novorozenec, v hladomorně zemřelo asi 50 lidí a dále se zde našlo 22 zazděných lidských koster).V některých místech však našli i velice pozitivní energii. Do těchto míst poté majitel zámku Frank-Rainer Teleman, nasměroval prohlídkovou trasu pro veřejnost, aby lidé odcházeli nabiti pozitivní energii (informace z Chebského deníku ze dne 2.9.2002)

Karmický dluh

Karmický dluh se nevytvoří ihned, zvrat či rána osudu nepřichází okamžitě, deformace bioenergetického pole začínají zhruba 5–10 let před vypuknutím choroby či jiného následku. Závisí to na zatíženosti karmy, osud si ale někdy vybere svou daň ze dne na den. Také se stává, že osud  vytvoří stejnou situaci, aby při ní člověk prožil to, co si díky němu prožili jiní, kterým ublížil. Podle schématu: "...v opilosti zabil autem, sám později zemřel při nehodě". 

Příklady

1) Známý příběh lékaře, kterého média nazývaly "Doktor ožrala", MUDr. Jana Karase (48 letého bývalého lékaře vinohradské nemocnice), který v létě roku 2004, v podnapilém stavu (3,28 promile alkoholu v krvi), srazil autem matku s dvouletou dcerou Lucinku Šimrovou (v areálu nemocnice), stihl trest dříve, než je nahoře uvedeno.
 

• lékař byl okamžitě propuštěn z práce a stal se nezaměstnaným
• od pracovního úřadu nedostal podporu, protože byl z práce propuštěn
• do tří měsíců od nehody spadl z kola a zmrzačil si nohu - zlomil si totální endoprotézu, s kterou byl  hospitalizován v Thomayerové nemocnici jenom několik metrů od své oběti - Lucinky Šimrové
• za těžká zranění, která si vyžádala u malé Šimrové několik operací (včetně plastických) a dlouhodobou hospitalizaci ho neminulo placení soudních náhrad, které nebývají malé, a také jej neminuly výdaje za regresní náhrady...
• za zranění dítěte, žádali rodiče od Karase odškodnění 700 tisíc Kč
• jeho hospitalizace byla též dlouhodobá, ležel zde od 13.8.2004, a dokonce zde ležel ještě 19.2.2005. Vždy před soudním jednáním se MUDr. Karas psychicky zhroutil, a tak soud začal uvažovat, že ho budou soudit v nemocnici.
• soud mu v dubnu 2005, vyměřil trest 2,5 roku nepodmíněně (vrátilo se mu to vícenásobně).

2) Chebský deník 27.1.2003: "Zabil a do roka se stal také obětí".  Sedmnáctiletý Tomáš z Plzně si dne 16.2.2002 bez vědomí rodičů, "vypůjčil" auto a s kamarádem při divoké projížďce narazil do pilíře mostu. Přežil, ale jeho kamarád byl na místě mrtev. Když se vrátil z nemocnice, šel ihned na diskotéku a skvěle se bavil, jakoby se nikdy nic nestalo. Před známými a příbuznými mrtvého neprojevil sebemenší lítost, že zabil kamaráda. Dne 20.1.2003 si Tomáš opět vyrazil s dvěma kamarády a jednou dívkou do Chebu. Jejich auto za nevyjasněných okolností u obce Okrouhlá u Chebu narazilo do protijedoucího vozu. Všichni čtyři byli na místě mrtví. Zahynul i Tomáš, který před rokem zabil svého kamaráda.

3) Chebský deník 2.7.2004: "Školáka zabil náhrobek na hřbitově". Ve Stříbře tragicky skončil první prázdninový den pro partu mladíků, kteří se rozhodli, že půjdou přespat na místní hřbitov. Jeden z hochů (17 let) na hřbitově objal náhrobek s kamenným křížem a začal s ním cloumat, až ho vyvrátil a zůstal ležet pod ním. Ostatní kamarádi z něj sice náhrobek sundali, ale nevšimli si, že je polomrtvý a nechali jej na místě do rána bez lékařské pomoci. Ráno měl již několik hodin po smrti. Karmická daň z minuty na minutu.

4) Deník Blesk 21.9.2006: "Zabil jsem, přiznal se řidič z Dobřan. Přejel jsem chlapa na koloběžce a ujel jsem. Toto přiznání uvedl mladík (29 let) z jižního Plzeňska." Zajímavé na tom je, že v sobotu 15.9.2006 před půlnocí přejel a usmrtil u Dobřan 46 letého muže, který sám před léty srazil a zabil chodkyni nedaleko místa své smrti, když ležel opilý na silnici. 

Kdo by nevěřil seriózním statistikám?

Vědci Wagner a Spielová v USA  již v roce 1987 doložili fakta, že na amerických  silnicích a dálnicích způsobují nehody pouze 0,3% lidí, kteří se dají považovat za charakterově slušné lidi. Ale naproti tomu  99,7% nehod způsobují lidé s nedostatkem obecné lidské slušnosti. Při dopravních nehodách jsou nejvíce postihovaní  právě ti, co nehody zavinili, a méně ti, kteří se stali jejich oběťmi. Uvedení vědci prokázali, že většina původců automobilových nehod jsou lidé agresivní, kteří neberou ohledy na lidi. Automobil jen jeho povahové nectnosti vyprofiluje a učiní je nebezpečnými pro druhé lidi. Původci opakovaných a závažných dopravních nehod jsou anetičtí psychopati, kteří se nedokážou vcítit ani do mysli svých bližních, aby usoudili, že jejich zlé chování způsobují strach, bolest a utrpení.

Vědec, lékař a psychiatr E. T. Tenessee v roce 1986 zjistil, že 89% pracovních úrazů ve státě New York způsobují tovární dělníci, kteří jsou uvnitř své duše citově ploché osoby s negativními postoji k ostatním, produkující vesměs negativní, nepřátelské myšlenky a city. Jejich city jsou zlovolnou ironií, kterou častují své okolí, žertují na cizí účet, podceňují schopnosti jiných a nepravdivě osočují své okolí. Mají neochotu komukoliv pomoci, jsou vypočítaví a svůj vlastní zisk kalkulují v tom, aby poškodili své známé nebo bližní. Jsou ziskuchtiví a téměř se nepřetržitě honí za penězi v nedostatku mít také rád sám sebe a umět se těšit z tohoto druhu nejintimnější a nejpřirozenější lásky. Pracovní honba jim tak přináší infarkty, mrtvice, nehody a jiné zdravotní příhody. 

Pozitivní

Dne 4. 4. 2005  dávali na ČT1 (v 15:35 hod.) dokument "Curriculum vitae - Vesmír v nás - Jak najít klíč k životní harmonii a být fit do vysokého stáří". Hlavní osobou dokumentu byl ing. Michalu Burdovi (v té době 84 let) z Prahy, který napsal třídílnou knihu "Vesmír v nás"Tento pán ve svých knihách a v uvedeném pořadu učinil  zpověď o tom, "jak přežívá svou smrt o 27 let déle, než mu lékař předpověděl".

Pan ing. Michal Burda pracoval ve vědecké práci kybernetiky a obecné teorie  systémů a externě vyučoval na vysoké škole. Svět vnímal jako materialista a ateista, věřil pouze tomu, co mohl zvážit a změřit, nic jiného pro něj neexistovalo. Slovo Bůh samozřejmě považoval za nesmysl, protože kdyby existoval, nemohl by připustit, aby existovaly různé do nebe volající křivdy a hrůzy. Celý život věřil jenom tomu, že neexistuje nic mezi nebem a zemí a nemohl to ani pochopit. Měl názor, že hmota je prvotní a že vznik života a všeho ve Vesmíru existuje jako souhra náhod. Nikdy se nezabýval duchovnem a spirituální zážitky považoval za podvod.

Ve věku 56 let se oženil s ženou, kterou dvě hodiny po seznámení požádal o ruku, a rozhodl se, že bude žít šťastně a radostně. Jenže pan doktor mu tehdy řekl (protože měl těžkou nemoc jater), že tady bude jen dva měsíce. Dokonce se doktor jeho manželky (krátce po svatbě) zeptal, jestli ví, koho si vzala za manžela, protože pan Burda je na smrt nemocný a poslední jaterní  zkoušky ukázaly, že stěží bude žít déle jak dva měsíce. Paní Liduška  Burdová o žádné vážné nemoci nic nevěděla, věděla jenom, že pan Burda bere nějaké léky, ale nevěděla, že by ji mohl manžel do dvou měsíců po svatbě zemřít.

Pan Burda změnit pohled na svět, a  začal se hledat, položil si otázku, jestli je prvotní myšlenka nebo hmota? "Kdo nebo co je příčinou Stvoření všeho? Byl dříve automobil a pak ho někdo vymyslel? Vznikly nějaké součástky a pak je teprve někdo nakreslil?  Každá věc, která byla vytvořena, ať je to dům, katedrála, most nebo automobil, musí mít svého konstruktéra, projektanta, což musí platit i pro Vesmír. I ten musí mít svého Stvořitele".Vím - nepochybuji - věřím, že existuje nejvyšší kosmická inteligence, Bůh, jako jediná prasíla Stvoření", uvedl ing. Burda.Usoudil, že nic není náhoda a že jeho život není souhrn náhodných událostí, ale výsledek jeho myšlenek a činů, a že za život si zodpovídá  sám.

Začal uplatňovat principy vesmíru v sobě i ve svém denním životě. Se slzami v očích ing. Burda "ve svých 84 letech prohlásil: "Za dva měsíce jsem měl zemřít, a místo toho žiji  skoro o 30 let déle,  žiji v radostném a šťastném životě, přičemž v 56 letech jsem lezl po čtyřech, páteř mě bolela, nohy mě bolely a nemohl jsem chodit". Vím, že moje tělo ovládá duch a moje tělo je jen obalem. TV na ČT1 ukazovala, jak ing.Burda jezdí na kole ( i v zimě), běhá do 3.patra (kde bydlí), nohy ho nebolí, bolesti necítí... a dává radu: "Každé ráno, když se probudím, vím, že jsem se vlastně narodil a že to je můj první den. Nemám žádnou minulost a nic mě nemůže trápit, a protože je to můj poslední den, tak mě nemůže nic v tomto dni rozčílit, a tak žiji v radosti a lásce ke všemu a ke všem".

Lékař, který ing.Burdovi  předpověděl život jen na 2 měsíce, již dávno nežije, ale kolem pana Burdy naopak běhalo spousty žen a přátel, kterým dával rady, jak se dožít vysokého stáří, založil "Spolek laskavých lidí".  Jeho knihy měl u lidí veliký ohlas, neboť "jim otevřel oči a změnil  život".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva

 

 

 

 
Osud počítadlo.abz.cz