Do osudu lze nahlédnout a budoucnost lze předpovídat zrovna tak, jako počasí. Magické slovo OSUD pochází ze slova „fátum“a znamená zosobnění člověka, jeho vlastností a jednání, jež předurčuje jeho život, který ve všem nemůže ovlivnit, neboť je pokládán za svrchovanou moc Boží či jinak řečeno za Sílu, která předurčuje: a) jaký život prožije; b) pohlaví; c) do jaké rodiny se narodí; d) dlouhověkost... Ve skutečnosti je podle výše uvedeného lidem určeno jen velmi málo věcí, které neovlivní,  a to jsou ty oblíbené  domněnky, že s osudem se nedá nic dělat.

 

 

 

 

 

   

  

                             VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

 

 

 

                    Karma - tajemný zákon osudu

 

 

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

 

Věštec.zajímavosti

Věštecké kuriozity

Věštectví a podvody

 

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

KONTAKT

CENÍK

Zájem o www.stránky

 

 

 

 

 

 

 

 

        Menu

 

Učení o zákonu reinkarnace a karmy  vzniklo 1200 let p. n. l. na Východě ve staré Indii. Upanišady, které jsou částmi svatých knih zvaných Védy, již v této době hovoří o tom, že základním zákonem o povaze bytí je proměna, čili evoluce od kamene k rostlině, od rostliny ke zvířeti a od zvířete k člověku. Tato filosofie se stala základem nejen bráhmanismu, ale také buddhismu, který se začal siřit v 6.  stol. p. n. l. Buddhismus je jedním z největších filozofických směrů a  náboženství světa, má stamilióny vyznavačů. Podle toho učeni je  svět podřízený zákonu reinkarnace, čili mnohanásobných zrozeni, a zákonu karmy (karmana), čili příčin a následků. Podmínky našeho nynějšího a dalšího zrození jsou vytvořené povahou myšlenek a činů z našich předchozích životů a života současného. Pohlížeje na svůj nynější život můžeme usuzovat, jaká byla naše minulost. A zase to, jak jednáme a myslíme v tomto životě, vytváří naši budoucnost.

O karmě je mnoho literatury: "Karma- životní šance; Osud a karma člověka; Karma - život bez konfliktů; Karma - náprava chyb; Karma - řešení problémů; Karma a transformace; Karma a reinkarnace, Karma a osud; Karma rodiny; Karma smrt a umírání; Karma v denním životě; Karma odsuzujících; Karma muže; Karma ženy; Diagnostika karmy, Karma a pravda"

Evoluce lidského "Já" tkví v jeho sestoupeni na krátké období do materiálního světa (nižšího, v němž má získat zkušenosti) a znovu vystoupeni do světa duchovního, vyššího. V množství za sebou následujících životech člověk rozšiřuje své poznání, získává zkušenosti, které formuji jeho osobnost a charakter. Aby se v člověku všechny duchovní vlastnosti probudily a sám je plně rozvinul, dostává pole působnosti – pozemský svět. Když člověk vyčerpá všechny zkušenosti, získané z nejrůznějších pozemských prožitků – truchlivých i radostných – dospěje k sebepoznání a zároveň si uvědomění svého duchovního původu i růstu.

To jej vede k dokonalosti se stejnou vnitřní nutností, s jakou ze semene trávy vyroste tráva a ze semene dubu mohutný strom. Avšak k tomu, aby člověk skutečně vyčerpal všechny zkušenosti, dané pozemskou existencí, potřebuje ne jeden, ale mnoho životů. Podle učení starých mudrců žije člověk mnohokrát, inkarnuje se do různých epoch a nejrůznějších podmínek (zrození v bohaté či chudé rodině atd.) tak dlouho, dokud se na základě pozemských zkušeností nestane moudrým a „dokonalým", tím jeho reinkarnace končí. Podle toho učení  má každý z nás za sebou už množství vtělení a další před sebou. Přestávky mezi jednotlivými inkarnacemi mohou být různě dlouhé  jeden den, rok, 100, 500, 1000 let i více, kdy je "" odhmotněné, člověk přetavuje získané zkušenosti a vzápětí (podle stupně duchovního vývoje) si vybírá směr a podmínky příštího vtělení.  

Celý vesmír je nepřetržitá činnost různých energií, řízená neměnným zákonem spravedlnosti karmy. V životě nedochází k náhlým změnám ani k náhodám. Vše má svoji příčinu. Naše myšlenky,  city a skutky vychází z minulosti a mají vliv na budoucnost. Dokud je  minulost a budoucnost pro nás neznámá, díváme se na život jako na hádanku, netušíc, že jsme ho vytvořili sami. V tomto případě, jako by projevy našeho života před námi náhodně vyvstávaly z neznáma. V pozemské činnosti je vše spojeno se vším, vše se nachází ve vzájemné závislosti a vše směřuje k jedinému cíli. Osud (neboli Karma) je ta instance, která se stará o to, aby každý z nás šel po své, předurčené dráze. Čím více se člověk zdráhá vědomě řešit určité problémy, tím více naráží na odpor svého osudu a tím více poznává jeho negativní aspekt. Změny v našem životě přicházejí, ať chceme nebo nechceme. Důvody jsou vždycky dva, buď nic  měnit nechceme, ale stereotypem stagnuje náš vývoj, takže nás tím osud nutí něco dělat... Nebo jsme s životem nespokojení, takže ty změny a řešení hledáme sami. Lidé mají svobodu v rozhodování, všechny jejich činy jsou jen uplatňováním jejich svobodné vůle. Avšak "co kdo zaseje, to sklízí" v těchto několika málo slovech se skvěle zrcadlí dění a život celého Stvoření, že to sotva lze říci jinak

Osud není předurčen s definitivní platností, může být výrazně změněn volbou životní cesty.  Sebezdokonalováním v lásce a moudrosti - k dobrému; Nebo negativním myšlením a jednáním - ke špatnému. Jiní lidé nám též přinášejí osud, když nám vnucují své názory a my se řídíme jejich špatnými radami, neseme za ně následky. Přitom je jedno, jestli jde o ztrátu zaměstnání, finanční bankrot, autonehodu  či jinou katastrofu – to vše je vždy vyvoláno zákonem příčin a následků - zákonem karmy. Pevné zákony vesmíru určují pravidla a koordinují naše přání i vzájemné vztahy. Každý dostává přesně to, co si zaslouží - ani víc, ani míň. Má-li člověk rád lidi a slouží jim, odměna ho nemine. 

Vše, co dýchá v rozlehlém vesmíru, dýchá v individuálním životě, jsme vesmírnou buňkou, naše tělo tvoří molekuly atomu a vyššího stavu elektronů, které se seřaďují a tvoří živé buňky, z nich se skládá hmotné tělo, složené také z minerálů, vody, kyselin i zásad, takže máme v sobě i něco z rostlinné i živočišné říše. Vesmír ani svět  nefungují jen tak náhodně, na základě chaosu. Za veškerým viditelným stvořením vždy stojí stvořitel, protože „něco nemůže pocházet z ničeho.“ Domy, katedrály, mosty, automobily atd., také mají svého stvořitele, projektanta, autora, a to platí i pro stvoření vesmíru, který má také svého Stvořitele.

    Vytváříme kolem sebe negativní energetická  pole                                      

Energie nelze chápat jen v úzkém fyzikálním smyslu. Také my vytváříme energetická pole a jsme jednotkami informací. Lidé, věci, okolnosti, situace, myšlenky, pocity, to všechno jsou projevy různých vibrací energie. Vše, co existuje ve vesmíru i na Zemi, je energie, nic kromě energie zde není - i láska a radost jsou energie, neboť vše neustále vibruje, dokonce i ve hmotě (která je zdánlivě pevná) molekuly neustále kmitají...Každá myšlenka, pocit, přání či vůle jsou provázeny vibracemi různých frekvencí, které působí  podle své síly a vnitřního obsahu. Člověk se tak stává jedním z nesilnějších vysílačů, který své vibrace (v různých frekvencích) vysílá do vesmíru a zpátky je přijímá v podobě událostí života.

Negativní energie zatěžkává naše energetické biopole - tedy zdraví. Aura (která obklopuje tělo jako vejčitý krunýř může být až temně zamlžená, což je známkou, že  biopole je slabé a vyčerpané. V každém případě negativní energie ke svému zdroji přitahují jako magnet všechny  energie podobné s podobnou frekvencí, především nemoci či problémy různého druhu. My to vnímat nemusíme, děje se to, i když zrovna na nic nemyslíme, neboť programy v podvědomí řídí naše jednání. Přihodilo-li se člověku něco zlého  (např. autonehoda), musel být na stejné frekvenci jako jeho událost. A nemusel  na tuto událost vůbec myslel - frekvence jeho energie však odpovídala frekvenci události. Jeho podvědomí a energie vesmíru se vzájemně přitáhly a přivedly ho ve špatnou dobu na špatné místo.

   Náhody  neexistují                                                                                           

Náhoda a štěstí  jsou pouze označení pro nepoznané souvislosti. Náhody neexistují, neboť vše podléhá příčině a následku. Co je to vlastně náhoda? Nic! A nic nemůže vytvořit něco, protože náhoda je slepá, neumí vyvolat inteligentní účinky. To, čemu říkáme náhoda, je pouze výraz skryté, neznámé příčiny; nikdy se nic neděje bezdůvodně. Náhoda je to, co se nám na základě toho, jací jsme, přihodilo a má to v našem životě něco změnit.

O karmu se zajímám od roku 1994, protože Osud (nebo-li Karma) je největší vesmírnou silou, s kterou má člověk, co dočinění - chtěl jsem se více dovědět, jak se některým zbytečným těžkostem vyhnout, je to hledání příčin, které objasňují, proč se v životě člověka různé věci dějí. Tkaninu lidského osudu si člověk vytváří sám, z nesčetných nitek ji splétá do složitých vzorců a jelikož se dívá jen na ústřižek látky  pouze z jedné její strany, nerozpozná složité obrazové vzory své další budoucnosti a osudu.. Příčinou je, že přírodní zákony zasahují i do neviditelného světa duchovního. Dokud člověk tyto zákony nepozná, bude se bezmocně rozhořčovat, odkud se berou projevy jeho života, které nazývá „osudem“, „náhodou“ či „zázrakem“. Když pozná zákony, které platí ve fyzické přírodě a řídí  události života, teprve poté může svou vůlí jejich působení usměrňovat, končí jeho bezmocnost a on se stává pánem svého osudu.

Pokud si lidé do podvědomí uloží negativní myšlenky a ideje, program v podvědomí působí pomalu a nepozorovaně, vytváří pocit neradostného – někdy zjevného, jindy nezjevného vztahu k životu, a postupně podtíná kořeny zdraví a životního štěstí. Negativní program vysílá negativní zkušenosti, které kolem jedince vytváří obraz  negativního světa. Již od dětství jsme ovlivňovány různými názory a myšlenkami, ze školy, z domova, ze strany blízkých, v zaměstnání, od přátel a okolí vůbec. Čím více se člověku hroutí štěstí, tím více mnozí lidé tvrdí, že kdyby se nejdříve „nevypracovali“ ke svoji nemoci, těžko by následně dělali to, co v posledních letech dělají (jóga, cvičení, meditace, biblické studie apod.).  Začne dělat to, co by dříve nikdy nedělal a orientuje se na duchovnost.

   Osud je projev  vůle duchovního  světa                                                         

Osud je projevem duchovního světa, neboť duchovní mechanismy řídí a hýbou světem materiálním, zkáza nejdříve prochází úrovní ducha, a  pak teprve úrovní těla - viz "Nemoci Náš duch je vnitřním ředitelem pro obnovu tělesné schránku a její zdatnosti, síly, vitality, všechny opotřebované buňky, hojí zranění, choroby a udržuje tělo ve zdraví.  Duch je energie, která ovládá naše tělo a svět viditelný. Lásku, spokojenost, štěstí, moudrost nelze změřit ani zvážit, přesto se každý den zabýváme neuchopitelnou, nezvážitelnou, neviditelnou silou. Sílu, která pohybuje našimi prsty a tělem též nevidíme, a přesto nám dává schopnost  fyzické aktivity.

Duch je energie, myšlenky jsou síly. Před několika lety přírodovědec dr. Cahrles Littlefield dokázal, že myšlenky jsou energií. Sledoval pod mikroskopem solný roztok, který se díky jeho myšlenkám zhmotnil. Myslel při své práci na jednu starší dámu a najednou spatřil, že se  krystaly soli skládají do dobře známé podoby oné ženy. Den co den se koncentroval na určitou představu a s údivem opět sledoval, že se jeho vnitřní obrazy objevují v obrysech, které tvoří krystaly.

    Nízká - vysoká karma                                                                                   

Vnitřní svět je světem příčin, a ty se ve vnějším světě projevují jako důsledky. Díky neměnným zákonům myšlení a víry se vše, co bylo uloženo do podvědomí, musí objektivně projevit. Proto je studium spirituálních pochodů  životně důležité. Kdo se cítí opuštěný, deprimovaný, zahořklý a žije jen svým trápením, by se měl zamyslet, zda  nežije pouze ve světě materiální existence. Když někdo žije jen v objektivně sféře bytí a nevěnuje pozornost spirituálnímu světu příčin, stane se nevyhnutelně nešťastným člověkem - protože bude podléhat jen nepochopitelnému duchu mas a onomu průměrnému myšlení, čímž ztratí kontrolu nad svým životem a dočká se utrpení. Kdo je jednostranně zaměřen, jeho život se stává nevyvážený, protože žijeme jak v duchovním, tak materiálním světě a tyto reality musí být v rovnováze - abychom mohli zažít štěstí i naplnění. Přírodní zákony neznají výjimky a jediný  způsob života.

   Proč někdy  afirmace nepomáhají?                                                               

Člověk může být na omylu, když si myslí, že když na něco bude neustále myslet, kudy bude chodit a k tomu si odříkávat afirmace, že dosáhne svého - viz. č.91  Lidé zkouší i různou magii, ale stále nic, žádný znatelný úspěch,  i silně věřící lidi potkávají osudové rány. Příčinou je zatížení karmy. 

    Zákony  vesmíru měří všem stejně                                                               

Často se nám následky našich skutků zdají jako předurčený osud nebo jako náhody, ve skutečnosti však štěstí či ani jeden nevydařený den není žádnou náhodou, při bližším zkoumání lze zjistit, že jsme to my, kteří pro tyto "náhody" připravili  vhodnou  situaci  či  podmínky. Vše, co se člověku v jeho životě děje, je spojeno s osudem - každá změna sleduje nějaký cíl. Sami sebe odměňujeme nebo trestáme, stáváme se sami sobě soudci vlastního osudu. „Zruinuje-li někdo jinému život, zabrzdí jeho postup na cestě k dokonalosti atd., musí se též stát obětí, aby se napravilo vykonané zlo“. Přání smrti druhému, je přáním pro sebe sama.  „Boží mlýny, které melou pomalu, ale jistě....

    Nejsme dokonalí                                                                                            

Dokonalý člověk neexistuje a vystihuje to i zábavný pořad herce Jiřího Krampola "Nikdo není dokonalý". Kdyby byl člověk dokonalý, měl by dokonalé zdraví  a prožil by dokonalý život. Nikdy by ho netrápily těžkosti.  Naše nedokonalost nás mnohdy zavede k omylům osudovým.

Deník Blesk z 29.3.2006 uvedl: "..občan z Mělníka v roztržitosti poslal důležité dokumenty místo k soudu, na adresu žalovaného a to ho stálo soudní prohru, která mu určila zaplatit 7 340 000,-Kč. Soudce rozsudek okomentoval, že za „hloupost se platí“  

U mnoho milionářů nebylo možné za nějaký čas v jeho kapsách najít pár korun na pivo a cigarety, protože zchudli jako kostelní myš. Kdysi jim patřily továrny, zavedené firmy i stovky hektarů půdy, lesa nebo rybníků. Na kontech měli milióny, jejich tváře znali lidé z obrazovek i novinových stránek. Při svém raketovém vzletu zazářili jako kometa, mnozí se holedbali svým bohatstvím i vlivem. Dnes o nich ví málokdo. Vytratili se z podvědomí i médií. Hodně jich žije znovu na někdejší úrovni a v lepším případě to táhnou od výplaty k výplatě. Někteří z nich měli smůlu anebo se střetli se silami, o kterých ani nepředpokládali, že by mohly existovat. Prostředí, z něhož vzešli, je zlomilo.

příklad: Známý podnikatel Vladimír Stehlík, kapitán průmyslu a majitel největší hutě a ocelárny ve střední Evropě - Poldi Kladno a Bohemia Art s téměř osmi tisícovkou zaměstnanců, měl ještě v roce 1996 majetek v hodnotě 8,5 miliardy korun zde. Jeho prudký vzestup měl také i prudký pád (v roce 1998-1999=54 letech).Ve věku 60 let, ve kterém se každý snaží mít něco našetřené na stáří, mu nezůstalo skoro nic, akorát starý dům na Kladensku, který nechtěně symbolizuje konec jeho osudu (deník Blesk z 11.7. 2004).

příklad: Známý hudební skladatel Jiří Zmožek, který 21.2. 2005 oslavil 62 narozeniny,  napsal přes 250 hitů - např. známé "Zvonky štěstí, Už mi lásko není dvacet let, Tam u nebeských bran" atd. Byl majitelem hudebního nakladatelství Carmen, jež vydávalo ročně 100 miliónů hudebních nosičů, což jsou nepředstavitelné zisky. V roce 1994 však (v 51 letech) totálně zkrachoval a zbankrotoval přeúvěrováním své firmy. Psychicky se zhroutil a podle jeho slov požádal Boha o pomoc a začal působit v misionářské společnosti (informace deníku Blesk z 11.7.2004 -"Drsné pády na dno"). Ono "prosvětlení ducha" mu údajně otevřelo nové obzory a dovolilo mu konečně najít smysl života v úplně jiné oblasti zde.

   Katastrofy, hrůzy a hromadná neštěstí                                                         

Zákon karmy vysvětluje, proč se dějí hrůzy a  hromadná neštěstí (autobusů, letadel, vlaků apod.).Důvodem údajně bývá velká kumulace negativní energie v lidech, jež jsou v dopravním prostředku. Velká rezonance negativní energie přitahuje neštěstí jako magnet.  V roce 1993 se  v Rusku u Irkutska krátce po startu, zřítilo letadlo, ve kterém zahynulo asi 256 lidí, a příčinou tohoto neštěstí bylo, že kapitán letadla ignoroval zprávu palubního inženýra, který mu před startem letadla hlásil, že kontrolka přístrojů hlásí poruchu jednoho z motorů. Kapitán přesto vydal pokyn ke vzletu, což naprosto odporuje jakékoli logice. Negativní rezonance společného pole cestujících byla tak veliká, že v kapitánovo mysli vytvořila chaos, který znemožnil reálné zhodnocení vzniklého nebezpečí ("Diagnostika karmy" *S.N. Lazarev, vědec z Akademie Sankt - Peterburk 1995, odborník na karmu a parapsychologické jevy)

   Existenci energie si můžete vyzkoušet                                                           

Kdo má cit pro vyhledávání patogenních zón a spodních pramenů vody proutkem či  virgulemi, může se přesvědčit o existenci tohoto tvrzení. Jestliže se přiblížíte s virgulí k osobě, tak se virgule cca 1 m kolem dokola osoby zkříží, jako při nálezu pramenu vody nebo geopatogenní zóny Když se začnete od osoby vzdalovat, virgule se opět vyrovnají 

Energii obsahují i neživé předměty (kámen, skála atd.), místa či objekty, neboť ve svém poli obsahují  informace o energii, jež zůstala na místě např. při dopravní nehodě. Čím více nehod se na stejném místě stane, tím více nehod na tomto místě vzniká, protože tento "magnet" pro neštěstí je čím dál silnější. Běžně na silnicích vidíme značky "Úsek častých dopravních nehod". Neživý objekt  či místo může tedy ovlivňovat živý a mít na něj vliv. Pokud člověk pobývá v místnosti nebo místě, kde se nachází záporná energie, poznamenává to negativně jeho zdraví a u podlomeného zdraví to může vyvolat náhlé příhody (závratě, mdloby, infarkt, mozková mrtvice, škobrtnutí a díky pádu dojde k úrazu ap.).

Například na zámku Zelené Hory u Nepomuku, který se proslavil románem "Černí baroni", bylo v roce 2002 uspořádáno mezinárodní setkání psychotroniků z ČR, Rakouska, Německa a Švýcarska za účelem objasnění některých nevysvětlitelných dějů, které se začaly na zámku objevovat. Aniž by psychotronici znali historii zámku, našli na některých místech silné vyzařování negativní energie. Studií historie zámku bylo zjištěno, že na těchto místech bylo vykonáno několik poprav (zavražděna zde byla kněžna z rodu Colorado-Mansfeldů, novorozenec, v hladomorně zemřelo asi 50 lidí a dále se zde našlo 22 zazděných lidských koster).V některých místech však našli i velice pozitivní energii. Do těchto míst poté majitel zámku Frank-Rainer Teleman, nasměroval prohlídkovou trasu pro veřejnost, aby lidé odcházeli nabiti pozitivní energii (informace z Chebského deníku ze dne 2.9.2002)

   Dluh                                                                                                                 

Karmický dluh se nevytvoří ihned, zvrat či rána osudu také nepřichází okamžitě, deformace bioenergetického pole začínají zhruba 5–10 let před vypuknutím choroby či jiného následku. Vše závisí  na zatíženosti karmy, osud si někdy může vybrat svou daň ze dne na den čímkoliv. Také se stává, že osud  provinilci vytvoří stejnou situaci, aby při ní prožil to, co v některých okamžicích prožili jiní, jímž  ublížil. "V opilosti zabil autem, sám později také zemřel následkem nehody", je jeden z příkladů, který uvádím v dalších odstavcích.

    Karmické  příklady                                                                                       

1.příklad

Kdo z nás by nevěřil opravdu seriózní statistice? Vědci – Wagner a Spielová v USA  již v roce 1987 doložili fakta, že na amerických  silnicích a dálnicích způsobují nehody pouze 0,3% lidí, kteří se dají považovat za charakterově slušné lidi. Ale naproti tomu  99,7% nehod způsobují lidé s nedostatkem obecné lidské slušnosti. Při dopravních nehodách jsou nejvíce postihovaní  právě ti, co nehody zavinili, a méně ti, kteří se stali jejich oběťmi.

Výše uvedení vědci prokázali, že většina původců automobilových nehod jsou lidé agresivní, méně komunikativní, kteří neberou ohledy na své bližní. Automobil jen jeho povahové nectnosti vyprofiluje a učiní jej nebezpečným i pro druhé. Původci opakovaných a závažných dopravních nehod jsou tedy anetičtí psychopati, kteří se nedokážou vcítit do mysli svých bližních, aby usoudili, že jejich zlé chování způsobují strach, bolest a utrpení.

2.příklad

Vědec, lékař a psychiatr E. T. Tenessee v roce 1986 zjistil, že 89% pracovních úrazů ve státě New York způsobují tovární dělníci, kteří jsou uvnitř své duše citově ploché osoby s negativními postoji k ostatním, produkující vesměs negativní, nepřátelské myšlenky a city. Jejich city jsou zlovolnou ironií, kterou častují své okolí, žertují na cizí účet, podceňují schopnosti jiných a nepravdivě osočují své okolí. Mají neochotu komukoliv pomoci, jsou vypočítaví a svůj vlastní zisk kalkulují v tom, aby poškodili své známé nebo bližní. Jsou ziskuchtiví a téměř se nepřetržitě honí za penězi v nedostatku mít také rád sám sebe a umět se těšit z tohoto druhu nejintimnější a nejpřirozenější lásky. Pracovní honba jim tak přináší infarkty, mrtvice, nehody a jiné zdravotní příhody. 

    Kde není žalobce, soudí  osud                                                                       

3.příklad:

Deník Blesk 21.9.2006: "Zabil jsem, přiznal se řidič" z Dobřan. Přejel jsem chlapa na koloběžce a ujel jsem. S tímto přiznáním se na policii dostavil mladík (29 let) z jižního Plzeňska. V sobotu 15.9.2006 před půlnocí přejel u Dobřan 46 letého muže, který ležel opilý na silnici. Kuriózní je, že mrtvý před léty sám srazil a zabil chodkyni jen nedaleko  místa vlastní smrti. Proto pak celý život jezdil  na koloběžce, ale od následku osudu daleko neutekl.

4.příklad:

Z Chebského deníku ze dne 27.1. 2003 - článku "Zabil a do roka se stal obětí". Dne 16.2.2002 si sedmnáctiletý Tomáš z Plzně bez vědomí rodičů, "vypůjčil" auto a se starším kamarádem a při divoké projížďce na Karlovarské třídě narazil do pilíře mostu. Přežil, ale jeho kamarád byl na místě mrtev. Když se vrátil z nemocnice, šel ihned na diskotéku a skvěle se bavil, jakoby se nikdy nic nestalo. Před známými a příbuznými mrtvého neprojevil sebemenší lítost, že zabil kamaráda.

Dne 20.1.2003 si Tomáš opět vyrazil s dvěma kamarády a jednou dívkou do Chebu. Jejich auto za nevyjasněných okolností u obce Okrouhlá u Chebu narazilo do protijedoucího vozu. Všichni čtyři byli na místě mrtví. Zahynul i Tomáš, který před rokem zabil svého kamaráda.

5.příklad:  

K nenávisti je pořekadlo: "Zasévá vítr, sklidí bouři". Příkladem může být poprava kontroverzního podnikatele a miliardáře Františka Mrázka, kterého v Praze odstřelovač zabil 26.1.2006 zde. V roce 1992 byl zastřelen ve svém domě v Kostelci nad Černými lesy novinář Václav Dvořák a objednatelem vraždy byl František Mrázek zde. Mrázek byl podezřelý, že si najal na několik lidí vraha. To, co přál jiným, se stalo jemu osudné také. Vrah Bohuslav Hájek je hledaný již pět let a jedna z pravděpodobných policejních verzí je, že Hájek byl popraven rukou jiného vraha také (deník Blesk 4.10.2006) 

   Pozitivní příklad                                                                                             

6.příklad:

Dne 4. 4. 2005  jsem se díval na ČT1 (v 15:35 hod.) dokument "Curriculum vitae - Vesmír v nás - Jak najít klíč k životní harmonii a být fit do vysokého stáří". Hlavní osobou dokumentu byl ing. Michalu Burdovi (v té době 84 let) z Prahy, jež napsal tří dílnou knihu "Vesmír v nás", která byla velice byla.  Tento pán ve svých knihách a v uvedeném pořadu učinil  zpověď o tom, jak přežívá svou smrt o 27 let déle, než mu lékař předpověděl

Pan ing. Michal Burda pracoval ve vědecké práci kybernetiky a obecné teorie  systémů a externě vyučoval na vysoké škole. Svět vnímal jako materialista a ateista, věřil pouze tomu, co mohl zvážit a změřit, nic jiného pro něj neexistovalo. Slovo Bůh samozřejmě považoval za nesmysl, protože kdyby existoval, nemohl by připustit, aby existovaly různé do nebe volající křivdy a hrůzy. Celý život věřil jenom tomu, že neexistuje nic mezi nebem a zemí a nemohl to ani pochopit. Měl názor, že hmota je prvotní a že vznik života a všeho ve Vesmíru existuje jako souhra náhod. Nikdy se nezabýval duchovnem a spirituální zážitky považoval za podvod.

Ve věku 56 let se oženil s ženou, kterou dvě hodiny po seznámení požádal o ruku, a rozhodl se, že bude žít šťastně a radostně. Jenže pan doktor mu tehdy řekl (protože měl těžkou nemoc jater), že tady bude jen dva měsíce. Dokonce se doktor jeho manželky (krátce po svatbě) zeptal, jestli ví, koho si vzala za manžela, protože pan Burda je na smrt nemocný a poslední jaterní  zkoušky ukázaly, že stěží bude žít déle jak dva měsíce. Paní Liduška  Burdová o žádné vážné nemoci nic nevěděla, věděla jenom, že pan Burda bere nějaké léky, ale nevěděla, že by ji mohl manžel do dvou měsíců po svatbě zemřít.

Pan Burda změnit pohled na svět, a  začal se hledat, položil si otázku, jestli je prvotní myšlenka nebo hmota? "Kdo nebo co je příčinou Stvoření všeho? Byl dříve automobil a pak ho někdo vymyslel? Vznikly nějaké součástky a pak je teprve někdo nakreslil?  Každá věc, která byla vytvořena, ať je to dům, katedrála, most nebo automobil, musí mít svého konstruktéra, projektanta, což musí platit i pro Vesmír. I ten musí mít svého Stvořitele".Vím - nepochybuji - věřím, že existuje nejvyšší kosmická inteligence, Bůh, jako jediná prasíla Stvoření", uvedl ing. Burda.Usoudil, že nic není náhoda a že jeho život není souhrn náhodných událostí, ale výsledek jeho myšlenek a činů, a že za život si zodpovídá  sám.

Začal uplatňovat principy vesmíru v sobě i ve svém denním životě. Se slzami v očích ing Burda "ve svých 84 letech prohlásil, "Za dva měsíce jsem měl zemřít, a místo toho žiji  skoro o 30 let déle,  žiji v radostném a šťastném životě, přičemž v 56 letech jsem lezl po čtyřech, páteř mě bolela, nohy mě bolely a nemohl jsem chodit". Vím, že moje tělo ovládá duch a moje tělo je jen obalem. TV na ČT1 ukazovala, jak ing.Burda jezdí na kole ( i v zimě), běhá do 3.patra (kde bydlí), nohy ho nebolí, bolesti necítí... a dává radu: "Každé ráno, když se probudím, vím, že jsem se vlastně narodil a že to je můj první den. Nemám žádnou minulost a nic mě nemůže trápit, a protože je to můj poslední den, tak mě nemůže nic v tomto dni rozčílit, a tak žiji v radosti a lásce ke všemu a ke všem".

Lékař, který ing.Burdovi  předpověděl život jen na 2 měsíce, již dávno nežije, ale kolem pana Burdy naopak běhá spousty žen a přátel, kterým dává rady, jak se dožít vysokého stáří, založil "Spolek laskavých lidí".  Jeho knihy mají u lidí veliký ohlas, neboť "jim otevřel oči a změnil  život...

Vážení čtenáři, pokud Vám v budoucnu nepůjdou otevřít stránky na kterých jste, zadejte do vyhledavače níže uvedenou adresu, odkud se dostanete na všech dalších 40 stránek:

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jan Bajura

http://vestba.wz.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva

 

 

Webdesign: Jan Bajura

 
Osud počítadlo.abz.cz

 

Klíčová slova na  stránce  http://vestba.wz.cz ; Jan Bajura,  Věštění, Věštění  osudu a karma, Věštění budoucnosti, Věštba budoucnosti - zákony úspěchu, Věštba - jsme účastníky kosmické hry, Věštění budoucnosti - duše, mysl a tělo, Věštění osudu - duše a stres,  Věštecké služby - duše a temnota,  Předpovídání budoucnosti - zákony života, Věštění osudu -osud lze poznat a předpovídat,  Budoucnost, Karty, Věštění z karet, Výklad karet, Výklad karet a věštění, Věštba z karet,  Numerologické věštění, Numerologie -věštění budoucnosti, Věštění pomocí numerologie,  Horoskop, Horoskopu na daný rok,  Numerologie -rozbor vztahů, Věštění z obličeje, Věštba z tváře, Čtení z tváře, Vykládání  z  tváře, Fyziognomie, Věštění z ruky, Čtení z ruky, Chiromantie,  Věštění podle otázek, Životní cesta, Tajemství osudové cesty, Příznivost životní cesty, Láska a partnerské vztahy, Partnerské vztahy, Hledání  životní cesty, Negativní zážitky,  Citové zátěže,  Ezoterika, Duchovno, Duše a přenos myšlenek, Duše a zdraví, Zákony velké hry života, Velká  hra  života,  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu, Zákon karmy, Zákon příčiny a následku, Karma a osud,  Karmické příklady,  Snížení karmy, Snižte svou karmu,  Geopatogenní zóny, Hledání geopatogenních  zón, Zajímavosti o věštbách, Věštecké zajímavosti, Reference, Co o mně napsali